“Νίπτει τας χείρας του” ο Οργανισμός Αθήνας για τη δημιουργία Τεχνοπόλεως στο σώμα της Πάρνηθας

Το παρακάτω άρθρο δημοσιέτηκε στην Αυγή,  ημερομηνία δημοσίευσης: 20/02/2011 (δείτε το και εδώ)

Σταυρογιάννη Λ.
Σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου ο Οργανισμός Αθήνας αποφάσισε την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την υποδοχή βαριάς χρήσης στο σώμα της Πάρνηθας Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής, σαν να μην μεσολάβησαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Εν τω μεταξύ, στις 9 Μαρτίου, εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή 93 πολιτών, η οποία είχε κατατεθεί πριν από δύο χρόνια κατά του Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ (40707/20080), με το οποίο επιτρέπει τη ΒΕΠΕ στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας ως ζώνη προστασίας Ε 7! Για την ιστορία, η ΒΕΠΕ προέκυψε ύστερα από αίτημα των ενδιαφερομένων το 2003 και εξαιρέθηκε ολόκληρη έκταση πεντακοσίων στρεμμάτων, όταν στην αρχική μελέτη του Οργανισμού Αθήνας περιλαμβάνονταν στη Β Ζώνη Προστασίας με χρήσεις αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριου αθλητισμού κ.ά. Στη συνέχεια, με νόμο του 2003, καθορίστηκε η χρήση ΒΕΠΕ και ακολούθησε ΚΥΑ το 2004, με την οποία καθορίστηκε η θέση, η έκταση και τα όρια της Τεχνόπολης Ακρόπολις, η έγκριση του φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε έκταση 216 στρεμμάτων. Η περιοχή βρίσκεται στο διάσελο ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και της Πεντέλης και είχε χρησιμοποιηθεί παλιά ως λατομείο αργίλου από την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων έληξε τον Δεκέμβριο του 2009 και η εταιρεία “Τεχνόπολη – Ακρόπολις” Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. καταθέτει φάκελο για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι “βιάζεται” ιδιαίτερα να ενταχθεί και σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας αποφάσισε, στις 12 Ιανουαρίου, κατά πλειοψηφία την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων. Ταυτόχρονα εκφράζει και… ευχές για τη σύνταξη των μελετών που θα ακολουθήσουν: “Κατά το δυνατόν μη εξάντληση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών μεγεθών, με σκοπό τη μεγαλύτερη προσέγγιση της κλίμακας των κτηρίων και τη λειτουργική προσαρμογή του συνόλου στο φυσικό περιβάλλον -στις κατευθύνσεις για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης, που θα ανατεθεί μετά την έγκριση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, να διασφαλίζεται τόσο η αρμονική κυκλοφοριακή ένταξη και εξυπηρέτηση της άμεσης περιοχής της ΒΕΠΕ όσο και η απαιτούμενη κυκλοφοριακή ικανότητα και λειτουργικότητα του συστήματος κόμβων και δρόμων που σχετίζονται με την πρόσβαση στη ΒΕΠΕ διαμέσου της εθνικής οδού Ε 75 με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου σχεδιασμού που προβλέπει η ΜΠΕ του έργου. Επίσης, στον γεωμετρικό σχεδιασμό των εξωτερικών συνδέσεων της ΒΕΠΕ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η με τους προσφορότερους δυνατούς περιβαλλοντικούς όρους σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο της άμεσης περιοχής, καθώς και με το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών”. Ό,τι προβλέπεται συνολική δόμηση 110.000 τ.μ. κτηρίων γραφείων, συνεδριακών κέντρων κ.λπ., ύψους έως και 11 μέτρων στο σώμα της Πάρνηθας, προφανώς θεωρείται ήσσονος σημασίας. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας πρόεδρος αναφέρεται από την 6η Ιουλίου του 2010 ο Νικόλαος Παπανδρέου. Σε κάθε περίπτωση η σπουδαιότητα της περιοχής και οι παρατυπίες για τη βίαιη αλλαγή χρήσης αναδεικνύονται στην αίτηση ακύρωσης. Δηλαδή: * Αποτελεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και είναι ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (με έντονο ανάγλυφο, χαράδρες, ρέματα και δασικές εκτάσεις ή δάση). * Βρίσκεται στον αυχένα της μοναδικής σύνδεσης του ορεινού όγκου της Πάρνηθας με αυτόν της Πεντέλης και είναι ο φυσικός «διάδρομος» των ρευμάτων των βορείων ανέμων, που αποτελούν το 65% του συνόλου των ανέμων και πνέουν από τον νότιο Ευβοϊκό κόλπο με κατεύθυνση τον Σαρωνικό κόλπο καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου Αθηνών από τους ρύπους και το φωτοχημικό νέφος, με αποτέλεσμα να μειώνεται ουσιωδώς η επιφάνεια της διατομής του «διαδρόμου» αυτού, ρυπαίνοντας την ατμόσφαιρα με την προσέλκυση της κυκλοφορίας 4.000 αυτοκινήτων, ημερησίως, για τη μετακίνηση 7.000 μόνιμων εργαζόμενων και 500-1.000 επισκεπτών, γεγονός το οποίο ενέχει σοβαρότατους κινδύνους για το ιδιαίτερα ευαίσθητο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 οικοσύστημα της Πάρνηθας, αλλά και τις ευεργετικές επιπτώσεις του τελευταίου, μέσω αερισμού και δροσισμού, στο σύνολο του Λεκανοπεδίου Αττικής, στοιχείο το οποίο δεν έχει αναλυθεί και εκτιμηθεί, αφού δεν υπήρξε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, για την αλλαγή της χρήσης. Προς επιβεβαίωση όλων αυτών παρατίθενται αποσπάσματα από το 305/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας του του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της Πάρνηθας (Ε τμήμα), το οποίο έκρινε τη διαφύλαξη των παραπάνω φυσικών «διαδρόμων» «…καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την προστασία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου», καθώς αυτοί «…διευκολύνουν τα ρεύματα ανανέωσης του αέρα στην πρωτεύουσα», μη αποδεχόμενο την εξαίρεση της εν λόγω έκτασης από το καθεστώς προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, κρίνοντας την αντίθετη στο άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς και στους στόχους και κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Ειδικότερα για το Προεδρικό Διάταγμα του 2008 επισημαίνεται ότι εκδόθηκε: “- Σε αντίθεση με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος, όπως αυτές πάγια ερμηνεύονται από το ΣτΕ στις περιπτώσεις ρυθμίσεων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού με αυτό δυσμενοποιούνται οι γεωργοκτηνοτροφικές χρήσεις γης που ίσχυαν, έως αυτό, στην έκταση, βάσει του Π.Δ. 5.12.1979, επιτρέποντας τις χρήσεις ΒΕΠΕ που καθορίζονται στο άρθρο 1, του Ν. 2545/1997, – Με έρεισμα τη με αριθμό Φ/Α/19.2/22514/1025/13.12.2004 ΚΥΑ χωροθέτησης της ΒΕΠΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Φ/Α/19.2/12050/1266/24.12.2006 όμοιά της, που είναι μη νόμιμη για τους παραπάνω λόγους 1 και 2. – Χωρίς την πραγματοποίηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, με τη σύνταξη και υποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με το κοινό και συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων, κατά παράβαση των διατάξεων της ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, ΚΥΑ. – Με πλάνη περί τα πράγματα, σχετικά με την αναγκαιότητα χωροθέτησης και εγκατάστασης, ΒΕΠΕ – Τεχνόπολης, στη συγκεκριμένη θέση, αφού με το Π.Δ. 20.2.2003 για τη ΖΟΕ Μεσογείων που εκδόθηκε σε εναρμόνιση με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ είχε ήδη καθορισθεί η περιοχή του Δήμου Σπάτων της Νομαρχίας Αν. Αττικής με τα στοιχεία (Κ3), για τον σκοπό αυτόν και – Κατά παράβαση των συνταγματικών επιταγών της παρ. 1 του άρθρου 24 για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως εξειδικεύτηκαν για τα Λατομεία με τις διατάξεις των Ν. 1428/1984 και Υ.Α. 11-5η/Φ/17402/1984 και ερμηνεύονται πάγια από το ΣτΕ, αφού η έκταση την οποία αφορά είναι παλιός λατομικός χώρος, που έπρεπε να αποκατασταθεί, βάσει των διατάξεων της, με αριθμό Δ10/Φ68/ΟΙΚ 4437/1.3.2001 ΚΥΑ”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s